Yakutiye Medresesi İçindeki Kümbet

Yakutiye Medresesi İçindeki Kümbet, Türbe içerisinde sanduka bulunmakla beraber bu türbenin kime ait olduğu bilinmemektedir.

Yakutiye Medresesi İçindeki Kümbet

Yakutiye Medresesi'nin doğu duvarına bitişik olarak inşa edilmiştir. Yuvarlak tuğla gövdesi üzerinde üç pencere açılmış olup içten kubbe dıştan külah ile üzeri örtülüdür.

erzurum portalı yakutiye medresesi kümbeti


Türbe içerisinde sanduka bulunmakla beraber bu türbenin kime ait olduğu bilinmemektedir.

Yakutiye Medresesi'ni İlhanlı Sultanı Ul- cayto ile şehrin askeri valisi Hoca Cemalettin Yakut 1310 yılında yaptırmıştır. Medre­senin yapımı için para veren Gazan Han ile Bulugan Hatun Tebriz'de gömülüdür. Bu bakımdan bu türbe onlara ait değildir.

erzurum portalı yakutiye medresesi kümbeti

Kaynak: Erzurum Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Yorum Yazın