Emir Şeyh Hz. Türbesi

Abbasiler döneminde yaşamış Emir Şeyh Hazretlerine ait bu türbe, Erzurum'un maruz kaldığı sayısız istilalarda varlığını korumayı ba­şarmıştır.

Emir Şeyh Hz. Türbesi

Tebriz Kapıda, Emir Şeyh Cami­sinin yanında bulunmaktadır.


Abbasiler döneminde yaşamış Emir Şeyh Hazretlerine ait bu türbe, Erzurum'un maruz kaldığı sayısız istilalarda varlığını korumayı ba­şarmıştır.

Kitabesi olmayan türbe­nin ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmese de Ketencizade Rüştü'nün belirttiğine göre, 1179 sene­sinde, Saltukoğlu Sultan Mehmet Kızılarslan zamanında inşa edil­miştir.

Emir Şeyh Hz. Türbesine mescidin içerisinden açılan bir ka­pıdan, beş basamaklı taş merdi­venlerden inilerek ulaşılmaktadır. Kubbeli sınıfından olan bu türbede tahtadan yapılmış üç sanduka yer almaktadır. Türbenin güneye açılan asıl kapısı taşla örülmüştür. Mun­tazam kesme taşla inşa edilen yapı­nın beşikörtüsü kubbesi iki kemere dayanmaktadır. Türbenin tam orta­sında dört köşeli bir havalandırma penceresi bulunmaktadır.

erzurum portalı emrşeyh türbesi

Kaynak: Erzurum Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Yorum Yazın