Yunus Emre Hz. ve Tapduk Emre Hz. Türbesi

Yunus Emre Hz. Türbesi, Yunus Emre Hazretleri'nin ülkemizin çeşitli yörelerinde dokuz ayrı mezarının bu­lunduğu iddia edilmektedir.

Yunus Emre Hz. ve Tapduk Emre Hz. Türbesi

Merkeze bağlı Dutçu köyünde, Yunus Emre Mezarlığında bulunmaktadır.


Yunus Emre Hazretleri'nin ülkemizin çeşitli yörelerinde dokuz ayrı mezarının bu­lunduğu iddia edilmektedir.

1703 yı­lında Erzurum Hasankale'de doğup, 1780 tarihinde Siirt Tillo'da vefat eden İbrahim Hakkı Hazretleri, yıllar süren araştırmalar sonucunda Yunus ve Tabduk Emre Hz.'nin asıl mezarlarının bu­rası olduğuna hükmetmiş ve mezarları kendi yaptırmıştır.

Yunus Emre Hazretleri 13.yüzyılın başlarında Sakarya Irmağı çevresinde bir köyde doğmuş, 1381'de vefat etmiş, tasavvuf ehli, Türk dilini en iyi kullanan, Ön Asya'yı gezip dolaşmış bir şairimizdir. Arapça ve Farsça bilen şairimizin günümüze kadar ulaşmış, Yunus Emre Divanı, Er-Rîsaletün Nushiye ve 1573 beyitlik şiiri bulunmak­tadır . Şeyhi Tapduk Emre Hazretleri'dir.

Kaynak: Erzurum Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Yorum Yazın