Pervizoğlu Medresesi

İç kalenin kuzeyindeki eğimli arazi üze­rinde, 1716 yılında Hacı Mehmed tara­fından Pervizoğlu Camisi ile birlikte yaptırılmıştır.

Pervizoğlu Medresesi

İç kalenin kuzeyindeki eğimli arazi üze­rinde, 1716 yılında Hacı Mehmed tara­fından Pervizoğlu Camisi ile birlikte yaptırılmıştır.


Ayazpaşa Mahallesi'ndedir. Pervizoğlu camiine bitişiktir.

erzurum portalı pervizoğlu medresesi

1995 yılında onarılarak sağlamlaştırılan medresenin ön cephe duvarları kesme taştan, arka duvarlar moloz taştan inşa edilmiştir. L şeklinde düzenlenmiş hücrelerin üzeri, beşik tonoz örtülüdür.

erzurum portalı pervizoğlu medresesi

Yorum Yazın