Osmanlı Ağaç İşçiliğinin Güzel Örneklerinden Gümrük Camii

Erzurum Kongre Meydanı'nda Mahallebaşı'na giden yol üzerinde bulunan Gümrük Camisini kitabesinden öğrenildiğine göre, Derviş Hacı Bektaşoğlu Derviş...

Osmanlı Ağaç İşçiliğinin Güzel Örneklerinden Gümrük Camii

Erzurum Kongre Meydanı'nda Mahallebaşı'na giden yol üzerinde bulunan Gümrük Camisini kitabesinden öğrenildiğine göre, Derviş Hacı Bektaşoğlu Derviş Hacı İbrahim yaptırmıştır.


Cami kare planlı ve tek kubbelidir. Caminin önündeki son cemaat yeri dört taş sütunlu ve üç kubbelidir.

Mihrabı taştan ve mukarnaslıdır. Ahşap minberi Osmanlı ağaç işçiliğinin güzel örneklerindendir. Yakın tarihlere kadar minaresi yıkık bir durumda idi. Cami 1935 yılında Vakıflar genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.

Yorum Yazın