Hüseyin Ağa Çeşmesi

Hüseyin Ağa Çeşmesi

"Yeri: Veyis Efendi Mahallesi, Gümüşlü Kümbet sokak'ta yer almaktadır.Yapım Tarihi: Çeşme üzerinde mevcut olan 0.30 m. X 0.40 m. Boyutlarındaki
beş satırlık kitabeye göre; Hüseyin Ağa H.1239 / M. 1823 yılında yeniden
yaptırmış ve suyunu akıtmıştır. Çeşmenin arkasındaki mezarlıkta çeşmeyi yaptıran
Hüseyin Ağa metfundur.Mezar taşında şunlar yazılıdır;

1- Hüvel hallâkül-baki,

2- Ah ölüm şerbetini kana kana,

3- Akibet bu Hüseyin Ağa içti,

4- Eşref-i haneden iken eceli,

5- Sevb-i mevt-i ana dahi biçti,

6- Düştü bir mısrala tarihi,

7- Hüso Ağa cihandan geçti,

8- El Fatiha sene 1239.Anlamı: Baki olan yaratıcı odur. Ah sonunda Hüseyin Ağa ölüm şerbetini
kana kana içti. Hanedanların en şereflisi iken eceli, ölüm elbisesini ona da
biçti. Bir mısra ile tarihini düştü. Hüso Ağa dünyadan geçti El Fatiha, Yıl
1823.Çeşme Kitabesi:

1- Hüseyin Ağa olup bu hayra muvaffak

2- Yeniden eyledi bir çeşme ihya

3- Kabul eyle Hudâyâ sen bu hayrı

4- İçen atşâne olsun âfiyet

5- Sene 1239.Anlamı:

Bu hayra Hüseyin Ağa muvaffak olup, Çeşmeyi yeniden ihya etti. Ey Allah'ım sen
bu hayrı kabul et ve içen susuza afiyet olsun. Yıl 1823.Tanımı:

Dikdörtgen blok halinde, arkasındaki bahçe duvarına bitişik olarak inşa edilen
çeşme, kırmızı renkli kesme taştan inşa edilmiştir. Sivri kemer nişle çeşmenin
kemer aynalığında kitabesi ve altında tas yuvası yer almaktadır. Su tek lüleden
verilmiştir.

Türbe Deresi sularına bağlıdır. Palandöken Dağları'nın doğu kesiminde yer alan
Kapıkaya Deresi ile daha doğudaki Türbe Deresi sularının birleşiminden oluşan
Nazmerik Suları'nın hattına bağlıdır.Ölçüleri:Çeşme Yüksekliği: 2.75 m.

Çeşme Genişliği: 1.83 m.

Çeşme Derinliği. Duvar içinde.

Kemer Yüksekliği: 2.00 m.

Kemer Genişliği: 1.15 m.

Kemer derinliği: 0.28 m.Bugünkü Durumu: Sağlam olan çeşmenin suyu akmamaktadır.Kaynak: ESKİ Genel Müd. Kültür Serisi-1"

Yorum Yazın