Geçmişten Günümüze 'Erzurum' İçin Kullanılan 5 İlginç İsim!

Erzurum tarihinde günümüze kadar kullanılmış isimler. Tarihteki Erzurum isimleri...

Geçmişten Günümüze 'Erzurum' İçin Kullanılan 5 İlginç İsim!

Bir Zamanlar Erzurum!


Tarihi milattan önce 4000'e kadar uzanan, tarih öncesinden günümüze kadar pek çok medeniyeti barındırmış olan Erzurum günümüze kadar bir çok isimle anılmıştır.

Theodosiopolis

(Bizans Dönemi)

Şehrin bilinen ilk adı, Doğu Roma İmparatoru II. Theodosius’un (408-450); ismiyle ilişkili olan Theodosiopolis’ti.

Karin

(Yunan, Bizans, Roma kaynaklarında, Ermeni ve Gürcü tarihlerinde)

Ermeniler ise burayı Karin adıyla anmaktaydı. Romalıların istilasından evvel Erzurum'un bulunduğu yerde Ermenilerin "Karin" diye adlandırdıkları bir şehir olduğu bilinir. Karanitis, Karanitide, Garin, Karin, Kalak ,Karun-Kalak (Yunan, Bizans, Roma kaynaklarında, Ermeni ve Gürcü tarihlerinde kullanılan bazı isimler)

Kalikale

(İslami Kaynaklarda)

Belâzürî, bölgeye egemen olan kişinin ölümü üzerine yerini alan Kali adlı eşi tarafından kurulduğu için Kalikale adı verilen şehre Araplar’ın Kalîkalâ dediklerini söyler.

Erzen

(Selçuklu Fethi Sırasında)

11. yüzyıldan sonra ise Türkler, Theodosiopolis için Erzen adını kullanmışlardır.

Erz-i Rûm, Arz-ı Rûm

(Selçuklu, İlhanlı, Akkoyunlu, Osmanlı Çağlarında)

Basılan Selçuklu paralarında şehrin adı Erzenü’r-Rûm, Erzen-i Rûm ve Erz-i Rûm şeklinde yazıldığı görülmüştür. Daha sonra bu ad Arz-ı Rûm olarak anılmıştır.

Erzurum

Erz-i Rûm, Arz-ı Rûm isimlerinin ardından son olarak bugünkü Erzurum şeklini almıştır.

Yorum Yazın