Erzurum'da Kullanılan Lakaplar, Gollik, Kalikli, Mırıh, Omo, Tanko...

Erzurum'da insanlat tarafından kullanılmış veya kullanılan kişisel adlar ve lakaplar

Erzurum'da Kullanılan Lakaplar, Gollik, Kalikli, Mırıh, Omo, Tanko...

Erzurum'da insanlar tarafından kullanılmış veya kullanılan kişisel adlar ve lakaplar

Çığız, Devamsız, Dızınan, Esgetek, Gollik, Gucur, Guzzik, Hızan, Kanayaklı, Mırıh, Poşa, Sınıhçi... İşte sizlere Erzurum Lakapları:

Aba : Abla
Ağa : Ağabeyi

Baci : Bacı
Beg : Beğ
Bibi : Hala
Boğızli : Boğazlı
Bedimli : Meteliksiz

Cingen : Çingene
Çığız : Mızıkçı, hakkına razı olmayan
Cığızlamak : Mızıkçılık etmek, hakkına razı olmamak
Cırbağa : Cılız, çelimsiz
Çarşut : Casus
Çerçi : Ayak satıcısı

Dadaş : Arkakadaş, ağabeyi(Dadaş konusuna bkz.)
Densiz : Uygunsuz, boşboğaz
Devamsız : İşe yaramaz, boşboğaz
Dıga(Dığa) : Çocuk(hakaret anlamında)
Direş : Uzun boylu
Dızınan : İri kıyım, iri yapılı

Emi : Amca
Enik : Köpek yavrusu (hakaret olarak gençler ve çocuklar için de kullanılır.)
Er (Ergişi) : Erkek, koca
Esgetek : Kadın
Eze : Teyze

Gada : Ağabeyi
Gancik : Aldatan, sözünde durmayan, dişi köpek
Gavat : Değersiz adam, adi adam, pezevenk
Gottozlanan : Kafa tutulan, dik başlı
Gollik : Kısa boylu
Görüm : Görümce
Gucur : Kısa boylu
Guma : İkinci eş
Guzzik : Kambur
Güleş : Güleryüzlü

Hizan : Fakir, görgüsüz
Hızmeker : Erkek hizmetçi, hizmetkâr
Hırhız : Hırsız
Hodah : Hayvanlara bakan çocuk

Igit : Yiğit
Kalikli : Sürtük
Kanayaklı : Kadın
Kelloş : Kel
Keyvani : Ev hanımı
Kivra : Kirve, sünnet olan çocuğu tutan
Kizir : Köy adını ağız yapabilen kişi
Kor : Kör
Külfet : Ev halkı, evin nüfusu

Maraba : Tarım işçisi
Matıf : Suratsız adam
Mazanni : Kötü huylu, şüpheli adam
Mıllıhci : Yüze gülen karıştırıcı
Mırıh : Yarık dudak

Omo : Dalkavuk
Ortahçi : Hayvan ve aleti olan tarım işçisi
Paşa : Bayan, hanıfendi
Poşa : Çingene kadın
Paşvani : Bekçi
Sınıhçi : Kırıkçı
Soğumsuz : Sabırsız, pisboğaz
Şağıldahlı : Pis adam
Şergada : Akla gelmeyen işler yapan

Tanko : Sosyetik
Termaş : Şanslı
Uşah : Çocuk
Vola : Ulan (argo)
Yelloz : Meteliksiz, müflis
Yeğin : Aceleci
Zenne : Kadın

Kaynak: Dr.Lütfi Sezen, Erzurum Folkloru 3. Baskı | 417

Yorum Yazın