Çoban Dede Ziyareti Efsanesi

Çobandede ziyaretine çoklukla niyet tutanlar giderlermiş. Ziyarete gelenler ziyaret yanındaki sudan abdest alıp iki rekât namaz kılarlar ve kurban...

Çoban Dede Ziyareti Efsanesi


Çobandede ziyaretine çoklukla niyet tutanlar giderlermiş. Ziyarete gelenler ziyaret yanındaki sudan abdest alıp iki rekât namaz kılarlar ve kurban keserlerse dilekleri her neyse kısa zamanda gerçekleşirmiş.


Kurak yıllarda köylüler yağmur duası için burayı tercih ediyorlarmış.

Ziyaretin Efsanesi

Dumlulu 70 yaşındaki Mehmet Doğan Çobandede ziyaretinin efsanesini şu şekilde anlatmaktadır.

Çok eski zamanlarda bu yerlerde çobanlık yapan birinin sürüsüne bir ejderha musallat olur. Her gün birkaç koyunu yemek suretiyle giderek sürüyü azaltır. Ejderha ile başa çıkamayacağını anlayan çoban Allah'a niyazda bulunarak söyle der:

"Allahım, ejderhayı taş kes! Koçumu sana kurban edeyim".

Çobanın dileği kabul olunur ve ejderha hemen taş kesilir. Fakat çoban sözünde durmayarak koçunu kesmeyi ihmal eder.

Bunun üzerine çoban sürüsü ile birlikte taş kesilir. Şu anda çobana, ejderhaya ve koyunlara benzeyen taşlar bir arada bulunmaktadırlar. Çoban taş kesilmeden önce değneğini ziyaret yerindeki suyun kenarına dikmiştir. Sonradan bu değnek yeşererek kavak olur. Kök salması ile de diğer kavaklar yetişmiştir.


Emrekom Köyü Halkının Anlattığına Göre Efsane

Yavuz Sultan Selim, İran seferine giderken ordu suyu geçemez. Padişah askerin geçebilmesi için oraya bir köprü yapılmasını emreder. Ancak bir türlü köprünün ayağını (temelini) tutturamazlar. Köprü ayağı için nereye temel attılarsa temel tutmaz. Çok yer denerler ama nafile.

Orada, Allah'ın ermiş bir kulu olan Çoban Dede de koyun otlatmaktadır. Bakar ki padişahın askerleri köprünün ayağını tutturamıyorlar, askerlerin yanına gider ve onlara:

- Şimdi âsamı atacağım. Âsa nereye düşerse köprünün ayak temelini oraya atın.

Der ve elindeki âsasını fırlatır. Âsa köprünün olduğu yere düşer. Askerler köprünün ayak temelini âsanın düştüğü yere atarlar, bakarlar ki temel tutmuş.

Çoban Dedeye bakarlar, ama Çoban Dedeyi bulmak ne mümkün. Allahın o veli kulu sır olmuştur. Köprü inşaa edilir ve asker üzerinden geçer.
(Konum olarak bakıldığı zaman Çobandede Köprüsü tam Pasin Suyu ve Arasın birleşme noktasının üzerindedir.)

Yorum Yazın