İki Evliler Arsız Olur

İki Evliler Arsız Olur

"İki evliler arsız olur
Üzi gözi nursuz olur
Ölende imansız ölür
Yandım iki garı elinden

Böyügünün oğli uşaği
Küçüğün goha döşşeği
Olmuşam hammal eşşeği
Kime derler ne getirdin

Orta gapıtı ben açdım
Onnar döğüşdi ben gaçdım
Ettiğim işlere şaşdım
Yandın iki garı elinden
İlla bçyüğün dilinden

Yük yığarlar yük üstüne
Dövüşürler yük üstünde
Yandım iki garı elinden
Hele böyüğün dilinden
İllah küçüğün dilinden

Söz :Anonim

"

Yorum Yazın